Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach 2014/2015
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

2016/2017

IA – Józef Masianis

IB – Wioletta Rapczyńska

IC – Lucyna Namiotko

IIA – Arkadiusz Idzikowski

IIB – Renata Żylińska

IIC – Bożena Moroz

IIIA – Marzena Selwent

IIIB – Renata Jodzis

IIIC – Barbara Miszkiel

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

2014/2015

 

p. Józef Masianis- PRZEWODNICZĄCY

p. Andrzej Stefański

p. Renata Jodzis

p.  Tomasz Daniłowicz

C:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5741.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5778.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\Renata Jodzis.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\1888757_608713672528917_1360362105_n.jpg

RADA RODZICÓW

2014/2015

p. Agnieszka Kimszal-klasa Ia

p. Renata Jodzis-klasa Ib

p. Dorota Bykowska-klasa Ic

p. Józef Masianis-klasa IIa

p. Halina Wojnowska-klasa IIb

p. Tomasz Daniłowicz-klasa IIb

p. Jerzy Jakubowski- klasa IIc

p. Andrzej Stefański-klasa IIIa

p. Zofia Janczulewicz-klasa IIIb

C:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\kimszal.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Renata Jodzis.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\bykowska.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5741.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\wOJNOWSKA.jpg

C:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\1888757_608713672528917_1360362105_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\JAKUBOWSKI — kopia.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5778.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\10728817_521638981306010_2011689676_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\dyrektor.JPG

Marian Cezary Teodorowski- DYREKTOR SZKOŁY

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

2014/2015

KLASA  IA :                                                   WYCHOWAWCA: p. Teresa Ziniewicz – Tur

Przewodniczący:  p. Agnieszka Kimszal

p. Marzena Selwent

p. Anna Bizio

p. Waldemar Staśkielunas

C:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\kimszal.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\10735940_391341427687653_1555384996_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\PANI ANNA BIZIO.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\224731_136724086469138_1722826153_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\su foty\teresa.JPG

 

 

KLASA  I B :                                                              WYCHOWAWCA: p. Krzysztof Tur

Przewodniczący:  p. Renata Jodzis

p. Alicja Daniłowicz

p. Elżbieta Jurgielanis

C:\Users\Marzena\Desktop\Renata Jodzis.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Daniłowicz Ala.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\jURGIELANIS.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\KRZYCHU.JPG

 

 

KLASA IC :                                                    WYCHOWAWCA: p. Barbara Kukolska

Przewodniczący:  p. Dorota Bykowska

p. Bożena Czarniecka

p. Małgorzata Jarzębowicz

p. Barbara Miszkiel

C:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\bykowska.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5779.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\556827_323658901089698_328729534_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Barbara Miszkiel Ic.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\su foty\DSCF2397.JPG

 

 

KLASA IIA :                                                  WYCHOWAWCA: p. Marzanna Zianowicz

Przewodniczący:  p. Józef Masianis

p. Agnieszka Turowska

p. Alicja Zianowicz

p. Barbara Tomkiewicz

C:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5741.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\su foty — kopia\307894_101178859994243_584539627_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su foty — kopia\10513471_261834847351269_252450135837001849_n.jpg C:\Users\Marzena\Desktop\tomkiewicz barbara.jpg C:\Users\Marzena\Desktop\Nad morzem 026.jpg

 

 

KLASA IIB :                                                  WYCHOWAWCA: p. Anna Modzelewska

Przewodnicząca:  p. Halina Wojnowska

p. Tomasz Daniłowicz

p. Grażyna Basiewicz

C:\Users\Marzena\Desktop\wOJNOWSKA.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\1888757_608713672528917_1360362105_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\10409520_341080409398881_3944034265010260284_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\su foty\DSCF4957.JPG

 

 

KLASA IIC :                                                  WYCHOWAWCA: p. Małgorzata Polkowska

Przewodniczący:  p. Jerzy Jakubowski

p. Dorota Kozakiewicz

p. Aneta Sikorska

p. Krystyna Miszkiel

C:\Users\Marzena\Desktop\JAKUBOWSKI — kopia.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\223228_100808893343115_6934064_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\sikors.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\10723406_647053042081700_1676235088_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\su foty\DSCF4957 — kopia.JPG

 

KLASA IIIA :                                                WYCHOWAWCA: p. Laura Sikorska

Przewodniczący:  p. Andrzej Stefański

p. Leszek Krzywicki

p. Przemysław Moroz

p. Katarzyna Zubrzyńska

C:\Users\Marzena\Desktop\DSCF5778.JPGC:\Users\Marzena\Desktop\su foty — kopia\1382082_544713685611651_1448708902_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\10735648_573306132798857_913237973_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\su foty — kopia\10723165_768040196596339_1470906252_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\su foty\DSCF1003.JPG

 

KLASA IIIB :                                                WYCHOWAWCA: p. Halina Borowska

Przewodniczący:  p. Zofia Janczulewicz

p. Adam Matelak

p. Alicja Obuchowska- Massal

C:\Users\Marzena\Desktop\su fotki rodziców\10728817_521638981306010_2011689676_n.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\matelak adam.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\pani Massal.jpgC:\Users\Marzena\Desktop\Su-dokumentacja 2014-2015\pracownicy gimnazjum\Halinka.JPG

 

                    

Porady dla RodzicówPsycholog szkolny
pn 10.30-14.00, śr 10.30-14.00, pt 8-11 sala 34


>>Pomoc dla uczniów i rodziców - strony www

POMOC PSYCHOLOGICZNA
strony www

www.wychowawca.pl

www.psychologia.edu.pl

www.kiosk.onet.pl/charaktery

www.pismo.niebieskalinia.pl

http://psphome.dhtml.pl/psychologia.html

www.psycholog.alleluja.pl

www.cmppp.edu.pl/bezpieczna

www.szkolabezprzemocy.pl

www.vulcan.edu.pl/rodzice

czasopisma

Charaktery
Psychologia w Szkole
Gazeta Szkolna
Wychowawca
Katecheta
Nowe w Szkole

Kalendarium
12.10.2007 r.

Rodzice składają życzenia

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2007/2008 z 14 września 2007 r.
Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sejnach.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach uchwala, co następuje:
§1
Rada Rodziców zatwierdza Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
Ryszard Miszkiel


Regulamin Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

[z dnia 14 września 2007 r.]
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. „Szkole” lub „Gimnazjum” należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
4. „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
5. „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, to jest Urząd Miasta Sejny.
6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, to jest Podlaskiego Kuratora Oświaty.
7. „Samorządzie Uczniowskim” należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
§3
Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów Gimnazjum.
§4
Siedzibą Rady jest budynek Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36.
§5
Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Gimnazjum.
§6
Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
§7
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.
ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH
1. Rodzice uczniów Gimnazjum swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania oddziałowe rodziców uczniów Gimnazjum.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów dane-go oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.
5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
a) nadzorowanie przebiegu głosowania
b) obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.
c) ogłoszenie wyników głosowania.
6) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców.
7) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
8) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
9) Na wniosek ponad połowy rodziców klasy głosowanie może być tajne na kartach do głosowania.
10) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.
2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.
3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
4. Procedurę wyborów rodziców - przedstawicieli klas do Rady R Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach określa Uchwała rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
7. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
§8
1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:
1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
2) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
3) zrzeczenia się członkostwa,
4) niebrania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne ze-brania odpowiednio Rady lub rady oddziałowej.
2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.
3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §8 ust. 8, a składu rady oddziałowej zgodnie z §8 ust. 3.
ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY
§9
1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.
- współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) uchwalanie Regulaminu Rady,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY
§10
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie:
- Przewodniczący,
- Zastępca Przewodniczącego,
- Skarbnik.
2. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:
a) Przewodniczącego Rady Rodziców,
b) ponad połowy członków Rady Rodziców.
3. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.
§11
1. Zadaniem Zarządu Rady jest organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest:
a) zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 2 posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.
b) organizowanie pracy Zarządu Rady oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jego zastępca.
§12
1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
1) Dyrektora Gimnazjum,
2) organ prowadzący Gimnazjum,
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,
4) dwóch członków Zarządu Rady,
5) 1/3 członków pełnego składu Rady.
3. Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 4 razy w roku szkolnym.
4. Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
5. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
1) Dyrektora Zespołu
2) dwóch członków Zarządu Rady.
6. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 3 dni przed planowanym terminem zebrania.
7. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.
8. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.
§13
Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.
§14
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.
§15
1. Rada zatwierdza porządek zebrania.
2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.
3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, członkowie Rady oraz Dyrektor Gimnazjum mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
4. Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
5. Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady. Przepis zawarty w punkcie 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§16
1. Zebrania Rady są protokołowane przez jednego z członków Rady. Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
3) listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
6) podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.
2. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
3. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.
4. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.
5. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
§17
1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w §19, sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
2. tytuł uchwały,
3. podstawę prawną,
4. tekst uchwały,
5. podpis Przewodniczącego.
6. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
7. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
8. daty podjęcia uchwały,
9. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
10. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.
§18
Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są w szczególności uchwały w sprawach:
1. zatwierdzenia programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
2. zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
3. zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,
4. wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
5. wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
§19
1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Gimnazjum.
2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.
§20
Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.
§21
Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.
§22
Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu.
§23
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu.
Rada może współpracować z radami rodziców innych szkół.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY
§24
Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym koncie bankowym. rada Rodziców prowadzi dokumentację księgową według zasad rachunkowości uproszczonej.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§25
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:
1. Przewodniczącego Rady Rodziców,
2. dwóch członków Zarządu Rady,
3. 1/3 członków pełnego składu Rady
poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.
Sejny, 14 września 2007 r.
Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
Ryszard Miszkiel