Gimnazjalne Koło Opiekunów Przyrody

                

 

 

 

 

 

 

    Gimnazjum Nr 1 w Sejnach, położone na skraju Sejneńskiego Borku Postanowiło założyć Gimnazjalne Koło Opiekunów Przyrody - na Rzecz Tworzenia Rezerwatu Przyrody "Żegarskie Bagna". Młodzież i nauczyciele szczegóły akcji uzgodnili z Nadleśnictwem Pomorze -         na jego terenie znajduje się przyszły Rezerwat. zamierzamy rozpocząć społeczną dyskusję, do której zapraszamy mieszkańców regionu, samorządy lokalne, dziennikarzy, instytuty naukowe, organizacje społeczne oraz wojewodę, który uznaje dany obszar za rezerwat przyrody. Ważną rolę będzie spełniać nasza strona internetowa, na której umieścimy plany ochrony Rezerwatu, przyrodnicze zdjęcia, a także wymienimy doświadczenia z organizacjami ekologicznymi i innymi szkołami.

Opiekun Koła   
mgr inż.MarianTeodorowski                   

    W centrum przyszłego Rezerwatu położone jest leśne, dystroficzne jeziorko Rejslic, otoczone wąskim pasem bezdrzewnego torfowiska tworzącego pływający torfowy pomost. Brzeg torfowego pomostu od strony jeziora porasta wąskim pasem turzyca nitkowata Carex lasiocarpa miejscami z turzycą bagienną Carex limosa. Dalej występuje pas z turzycą dzióbkowatą Carex rostrata tworzącą spesyficzne zbiorowisko Sphagno - Caricetum rostrate. Za nim występuje inicjalne zbiorowisko wysokotorfowiskowe złożone z żurawiny błotnej, wełnianki pochwowej, modrzewnicy zwyczajnej oraz rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia. Warstwę mchów tworzy kobierzec torfowca Sphagnum recurvum. W starszych stadiach sukcesyjnych pojawiają się inne gatunki: Sphagnum magellanicum, Polytichum strictum, a później wrzos, borówka bagienna i szczególnie piękne bagno zwyczajne. Poza pływającym pomostem torfowym występuje torfowisko porośnięte luźno sosną. Na północnym obrzeżu Jeziora Rejslic występuje zbiorowisko boru bagiennego dochodzące do samego brzegu pływającego pomostu torfowego, spotkać tak można bażynę czarną Empetrum nigrum.

Jezioro Rejslic

 

 

 

 

 

        

Nasze bagna to raczej dwumetrowe pokłady torfu mające dwa tysiące lat, to jeziorka, naturalne drzewostany. Tylko tu można spotkać stuletnią sosnę, która ma średnicę trzynastu centymetrów!
Żurawina błotna, Oxycoccus palustris Pers

 Owocem jest kulista jagoda na płożącej szypułce, soczysta, błyszczącą czerwona, często biało lub brunatno nakrapiana. Występuje tylko na torfowiskach, owoce dojrzewają w lecie i jesienią.

Borówka bagienna, 

Vaccinium uliginosum L. 

Jej owoce dojrzewają w sierpniu. Od ich działania pochodzi ludowa nazwa tej borówki - Pijanica".

 

Borówka brusznica, Vaccinium vitis - idaea L. 

 

Ta borówka ma różne nazwy ludowe: "bruśnica", "kwaśnica", "czerwona jagoda". Brusznica kwitnie i owocuje dwa razy w roku. Drugie owoce dojrzewają późną jesienią, są one większe i bardziej cenione niż te pierwsze.

 

Mchy na torfowisku.
Grzyby, porosty i mchy.

Bagno zwyczajne, Ledum palustre L. 

Kwitnie od maja do czerwca. Występuje gromadnie i często masowo na torfowiskach wysokich oraz w sosnowych borach bagiennych. W liściach i młodych gałązkach zawarta jest substancja o gorzkim smaku, olej bagnowy, nadająca tej roślinie charakterystyczny zapach. W Ameryce Północnej z tej rośliny robi się herbatę, natomiast w Norwegii i Rosji stosowano ją jako namiastkę chmielu do wyrobu napojów. Wymieranie bagna, zwłaszcza na południu i na zachodzie obszaru jego występowania, jest następstwem wybierania torfu i sztucznego osuszania torfowisk.

 

Modrzewnica północna, Andromeda polifolia L. 

Kwitnie od maja do czerwca, jest zawsze zielona, do 40 cm wysoka. Ta słabo rozgałęziona krzewinka z daleko pełzającym zdrewniałym pędem i cienkimi gałązkami o szarej korze ma jasnoróżowe, a później biało przebarwione kwiaty.

 

Ślad żerowania bobrów, które upodobały sobie Jezioro Rejslic.

A to przykład zagrożeń - dzikie wysypisko śmieci, 

ok. 1 km od Jeziora Rejslic