Projekt Młodzieżowe radio internetowe "Pogranicze”

został zaakceptowany w dniu 26 listopada 2007 r. przez Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Termin realizacji: grudzień 2007 r.
Realizator projektu: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
Partner: Gimnazjum w Lazdijai
Liczba uczestników: 40
Grantodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Polsko Litewski  Fundusz Wymiany Młodzieży
Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu
National Agency of the Youth in Action Programme

 

Grudzień 2007

U c z e s t n i c y

Hejka jestem Ada. Na warsztatach jestem już drugi raz, lecz pierwszy raz w grupie radiowej. Na tych warsztatach nagrywałam dżingle i przeprowadzałam wywiady. Świetnie spędziłam ten wolny czas.

Tomas, warsztaty plastyczne

Pan Marian Cezary Teodorowski, opiekun grupy filmowej

Asia, grupa radiowa

Tomek, grupa radiowa

Ola, grupa radiowa

Karol, grupa filmowa

Karolina, Klaudia, Justyna, grupa plastyczna

Mateusz, grupa radiowa, debiutuje jako szkolny fotografik

Sylwia, grupa plastyczna

Justyna i Monika, wszechstronnie uzdolnione, wszystkie grupy

Pani Marta Przezwicka i Asia

Łabas nazywam się Marzena, uczęszczałam w warsztatach radiowych, na których przeprowadzałam wywiady i nagrywałam dżingle. Ogólnie na warsztatach jestem już drugi raz. Mam jak najbardziej pozywtywne wrażenia, ponieważ praca metodą warsztatową różni się od typowych lekcji, mamy wtedy inny kontakt z nauczycielami i możemy zintegrować sie z młodzieżą z Litwy.

Hej! Brałam udział w warsztatach drugi raz. W tym roku nauczyłam się podstaw robienia filmów i ich edycji w programie Pinnacle. Poza tym poznałam kilka słów w języku litewskim. Ewelina

Hej! Nazywam się Monika. Brałam udział w warsztatach filmowych. Bardzo mi się podobało ponieważ, nauczyłam się montażu filmów. Jestem na nich już drugi raz i cieszę, że w nich uczestniczyłam.

Bardzo dużo dowiedziałysmy się na temat Uni Europejskiej. Jak w kolejnych latach dołączały do tej wspólnoty różne kraje. Było dużo ciekawych zabaw i wróżb dotyczących Unii. Paulina dowiedziała się, że będzie musiała zapłacic haracz mafii z Pruszkowa, a ja, że każdy w mojej rodzinie będzie miał swój samochód.-To były wróżby dotyczące naszej przyszłości w Unii Europejskiej. Paulina i Monika

Pani Laura Sikorska, opiekun grupy radiowej

Pani Małgorzata Polkowska, opiekun grupy radiowej

Paulina i Aneta, wszechstronnie uzdolnione, wszystkie grupy

Sylwia i Agata, wszechstronnie uzdolnione

Ula, grupa plastyczna

Karolina i Klaudia, grupa plastyczna

Agne, grupa plastyczna

Greta, grupa plastyczna

Pani Zosia Domańska, opiekun grupy plastycznej

Adek, grupa filmowa FF

Koncert piosenki angielskiej

Asia    Ula    Sylwia

Wywiad z Krzysztofem Turem - koordynatorem naszego Projektu

Życzenia świąteczne 1
Życzenia świąteczne 2
Życzenia świąteczne 3

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Wolontariat

Warsztaty- plener malarski, radio pogranicze, szorty filmowe


warsztaty - teatr, radio, szorty filmowe

 Spektakl Romeło i Żulia

Staropolska Pastorałka Dramatyczna
- Dialog o Narodzeniu Pańskim

Nasze regiony

Sejneńszczyzna

Legenda o powstaniu Sejn
Sejny to najstarsza osada na Suwalszczyźnie. Po wygraniu walk z Krzyżakami, król Władysław Jagiełło nadał kawałek puszczy trzem swoim rycerzom. Ci byli w podeszłym wieku, mieli dość wojen i bitew. Założyli własną osadę, którą nazwali „Sieniai” – Starcy. Nazwa ta przekształciła się później w Sejny.
History
The town where I live is called Sejny. It is a small town. There live six thousand people. In the town we have three chemist’s, some supermarkets, bookshops and clothes shops. In the town we have a beautiful old Church and a Jewish synagogue. In the building of the old post office there is the centre of ,,Pogranicze” art, culture and nationalities. We have Lithuanian embassy. There are no major industries, except agriculture an and farming. There in one industry which is not very big nowadays. The situation is very difficult because of unemployment which is quite big in the town. Most people living in the town work in small shops, schools and public facilities. Some people from near the town are employed in farming and agriculture. Many people hope to find jobs abroad.
Young people in the town are not very interested in going out, since there are not many places to go. There used to be a cinema in the town but now it is almost closed, there are some discos organized in this place. Youngsters usually go there to meet one another. There are no theatres in the town, either. In general it is a very boring place to live.

The flag of the School was founded by the Social Committee for the Foundation of the Flag. It was then consecrated by His Excellence priest bishop of Ełk-Jerzy Mazur on 23 October 2003.

The John Paul II Gymnasium in Sejny continues the great tradition of education in Sejny. It also, similarly to the pre-war Saint Kazimierz Bishop Gymnasium, tries to train the youth in the spirit of religious and national values.
Our school keeps the memory of unusual bond between the inhabitants of Sejny and the Pope John Paul II, who while being the cardinal Karol Wojtyła, crowned the famous Saint Mother of God Statuette, which is known from Her grace, on 7 September 1975.
The Gymnasium conducts different kinds of optional classes using pedagogical innovations. It, especially, realizes author's projects in order to give equal educational opportunities to the youth

Rejon Łoździeje i Druskienniki

Legenda o powstaniu Łoździej
Według legendy pewien starzec przechadzając się przez duży las, zmęczony przysiadł nad rzeczką przezeń przepływającą . Podpierając się o drewnianą laskę zaczął rozmyślać. W tym czasie zeszli się ludzie. Starcowi oraz wszystkim zebranym bardzo spodobało się to miejsce, więc postanowili wybudować tu miasto i nazwać je od laski starca (lazda)- Łoździeje (Lazdijai).
 

 

Projekt zakłada wymianę młodzieży z Polski i Litwy w celu rozszerzenia współpracy kulturalnej i oświatowej,  propagowania idei tolerancji i wolontariatu, jak również w celu rozpowszechnienia przykładów dobrej praktyki. W nowej rzeczywistości UE projekt wychodzi naprzeciw aspiracjom młodzieży z Polski i Litwy. Inicjuje przedsięwzięcia wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod komunikacji i technologii komputerowej oraz doskonalenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. Powstanie młodzieżowej rozgłośni radia internetowego w trwały sposób zapewni młodzieży z Polski i Litwy integrację, wymianę doświadczeń, a także przygotowanie wspólnych działań w ramach struktur UE. Podstawą działań będą bezpośrednie spotkania młodzieży podczas tematycznych szkoleń i warsztatów. Podczas tych spotkań młodzież pozna zasady pracy wolontariusza, rozwinie swoje talenty i zainteresowania, zdobędzie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, społecznej komunikacji oraz języka angielskiego. Młodzież z Polski i Litwy samodzielnie zbierze materiał w terenie, przeprowadzi wywiady, przygotuje audycje o tematyce społecznej, muzycznej, literackiej i teatralnej, a także przygotuje autorską stronę www oraz wystawę swoich prac plastycznych.

Nasze cele:
- trwały rozwój innowacyjnej, młodzieżowej formy łączącej wyrównywanie szans edukacyjnych z realizacją zainteresowań,
- wzrost atrakcyjności pozalekcyjnych form pracy i spędzania czasu wolnego,
- przełamanie barier związanych z komunikacją i dialogiem w środowisku transgranicznym,
- zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się, także przy użyciu multimediów,
- integracja środowiska lokalnego wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego,
- bliższe poznanie przez młodzież elementów kultury i zasad społeczeństwa obywatelskiego,
- praca metodą projektu pozwoli młodym ludziom nabrać pewności siebie, wymienić swoje doświadczenia, a nawet odkryć nowe zainteresowania,
- aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz rówieśników, własnej społeczności - młodzież z powodzeniem podzieli się w swoich szkołach doświadczeniami i przeżyciami z projektu.

Planowane rezultaty
- trwały rozwój innowacyjnej, młodzieżowej formy łączącej wyrównywanie szans edukacyjnych z realizacją zainteresowań,
- wzrost atrakcyjności pozalekcyjnych form pracy i spędzania czasu wolnego,
- przełamanie barier związanych z komunikacją i dialogiem w środowisku lokalnym i transgranicznym,
- zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się, także przy użyciu multimediów,
- integracja środowiska lokalnego, w tym młodzieżowych organizacji z Polski i Litwy,
- bliższe poznanie przez młodzież elementów kultury medialnej i zasad społeczeństwa obywatelskiego,
- zdobycie nowych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego.
- dzięki swojej Rozgłośni grupa stanie się ogniwem regionalnych inicjatyw po obu stronach granicy.
Ten wpływ zapewnią projektowe działania ukierunkowane na dialog młodzieży i, dzięki audycjom radiowym i warsztatom, na sposoby artykułowania przez młodzież z pogranicza swoich potrzeb i swojego stanowiska wobec najważniejszych problemów społeczeństwa obywatelskiego.

Linki
Projekt dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach