język polski język angielski matematyka
biologia chemia Prace uczniów przygotowane na lekcji informatyki
plastyka historia wychowanie fizyczne
fizyka wos technika
ścieżka regionalna geografia religia