VII Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę   
3-4 X 2007 r.

 

wywiady Radia Jasna Góra:
młodzież    
Z. Gumiński    
kazanie ks. bp. Zygmunta Zimowskiego - Duszpasterza Rodziny    

Modliliśmy się się w intencjach Benedykta XVI, o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Mszy św. na szczycie przewodniczył ks. bp Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Program VII pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Na placu przed szczytem gromadziliśmy się od godziny 10.

► od 10.00 do 10.45 przygotowanie do Mszy Świętej (Publiczne Gimnazjum Nr 145 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 15 w Lublinie).
► 10.45 rozpoczęcie pielgrzymki – bieżące komunikaty i modlitwa różańcowa (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rogowie)
► 11.00 Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół Ks. Bp. Zygmunta Zimowskiego (służba liturgiczna ołtarza i czytania -
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, modlitwa wiernych - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, procesja z darami - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Przysusze)
► Odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dąbrowie nad Czarną).
► Odczytanie listu do Ojca Świętego Benedykta XVI.
► Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanowie)
► Po Mszy Świętej poczty sztandarowe przejdą w procesji pod obraz Matki Bożej, gdzie zostaną
przekazane pamiątkowe obrazki ofiarowane przez Stanisława kardynała Dziwisza oraz gwoździe do
sztandarów poświęcone przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.
► 14.00 spotkanie przedstawicieli szkół w Auli Jana Pawła II.

Podczas spotkania głos zabrali:
- Rozpoczęcie - przedstawiciel OO Paulinów oraz pani Halina Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół
Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, przewodnicząca Społecznej Rady RS.
- Duszpasterz Rodziny Szkół Ks. Bp Zygmunt Zimowski
- Przedstawiciel Zarządu Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia
- Informacje Społecznej Rady Rodziny Szkół
a) Zbigniew Gumiński, członek Społecznej Rady RS - album Rodziny Szkół w świecie.
b) Zbigniew Masłoń , członek Społecznej Rady RS - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
c) Grzegorz Gorczowski, członek Społecznej Rady RS - diecezjalne Rodziny szkół im. JP2. Relacja z ostatniego spotkania Społecznej Rady RS.
- Sprawy różne


Wywiady Radia SMS Borek:

początek pielgrzymki   

wywiad z uczniami z Koła   

refleksje Anety i Klaudii