25 lat Pontyfikatu Papieża Jana Pawła

 

Uroczystość Nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Gimnazjum Nr 1 w Sejnach
23 października 2003 r. godz. 1100 - 14
00

● Liturgia Mszy Świętej

   i poświęcenie   Sztandaru

● Przemarsz do Gimnazjum 

● Odsłonięcie tablicy

● Uroczysta Akademia –

    25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II

● Ślubowanie klas I

● Umieszczenie na drzewcu pamiątkowych gwoździ 


Konkurs Plastyczny
Myśli Ojca Świętego w słowach i obrazach

                                      Planowane wystawy:

·        dla rodziców i uczniów – hall w budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach – X 2003 r.

·        dla parafian – ołtarze boczne w Bazylice NNMP w Sejnach – XI 2003 r.

·        wystawa w Ośrodku Kultury w Sejnach – XII 2003 r.

 

Konkurs Literacki – Moje spotkanie z Janem Pawłem II
(prace poetyckie i prozatorskie)
X – XII 2003 r.

·        publikacja prac na stronie www

·        publikacja wyróżnionych prac w prasie lokalnej

·        wydanie broszury

 

Uroczysta Akademia – 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II -
 12 X Bazylika NNMP w Sejnach

 

Quiz dla drużyn młodzieżowych Życie i Twórczość Jana Pawła II
15 X 2003 r.

 

Wystawa biblioteczna Wielki Pontyfikat (książki, albumy, wydawnictwa) – X 2003 r.

 

Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa – Ojciec Święty mówi do nas (debata nad referatami) – 15 stycznia 2004r.