Godzina wychowawcza- scenariusz lekcji

Konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi

Godzina wychowawcza.
Klasa II c
Prowadzący:
Iwona Lubiecka-Gibas


Temat lekcji:
KONFLIKTY POMIęDZY RODZICAMI I DZIEĆMI- PRÓBA SZUKANIA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA.


Pomoce: czyste kartki, długopisy


Dzieci bardzo często dochodzą do wniosku, że brak porozumienia pomiędzy nimi a rodzicami spowodowany jest tym, obie strony nie mają dla siebie czasu nie rozmawiają ze sobą. Zamiast konstruktywnie zastanowić się nad problemem i szukać rozwiązania, unikają go, często zamykają się w sobie.
Lekcja ma pomóc w rozwiązaniu tych problemów oraz stworzyć receptę na dobre stosunki z rodzicami.

 1.Rozdajemy uczniom czyste kartki i prosimy o anonimowe wypowiedzi na temat: czy istnieją konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi; jakich sytuacji dotyczą?
Praca samodzielna 10-15 minut.
Po umówionym czasie zbieramy kartki, mieszamy je i odczytujemy.2.Prosimy o podsumowanie- szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie, co jest najczęstszą przyczyną konfliktów?3.Burza mózgów- szukamy odpowiedzi na pytanie, co każda ze stron mogłaby zrobić, aby uniknąć zadrażnień?4.Zapisanie na tablicy propozycji odpowiedzi, omówienie ich.5.Psychodrama-odgrywamy scenkę, jak rozwiązać konkretny, konkretny wybrany z kartek problem.
Aktorami są uczniowie, odgrywają role rodziców dzieci oraz rozwiązują problem. Problem ma być rozwiązany bezkonfliktowo. Omawiamy scenkę.6.Zachęcamy uczniów, aby podali przykłady pozytywnych relacji z rodzicami i omawiamy je.7.Stworzenie na recepty na dobre kontakty z rodzicami.