Wigry
2 kwietnia 2007 r.
Spektakl „Przed sklepem Jubilera” cz. I – III
Teatr Karola Wojtyły

    Wielokrotnie w życiu dane mi było niejako z bliska towarzyszyć miłości młodych ludzi (...)
Myślę, że przyszłość człowieka waży się w znacznej mierze na szlakach tej zrazu
młodzieńczej miłości (Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata 1985).

    Teresa i Andrzej, Anna i Stefan oraz ich dzieci: Krzysztof i Monika - trzy pary,
których miłości mógł towarzyszyć, najpierw jako młody ksiądz,
a później - biskup, Karol Wojtyła.
    Za każdym Jego poetyckim słowem kryją się ogromna czułość
i wiara w miłość małżonków; mimo iż ranliwa i krucha,
odzwierciedla ona Miłość Oblubieńca.