Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej
MDK Suwałki 2006