Międzynarodowy Festiwal Młodzieży Kultur Pogranicza
Polska - Czeczenia - Ukraina
Cisna 26 - 30 kwietnia 2007 r.