EGZAMIN GIMNAZJALNY 2002 - WYNIKI

SZKOŁA - KRAJ

Poniższa mapa przedstawia wyniki uzyskane w poszczególnych powiatach
z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. 

Mapa 1.Średnie wyniki powiatów

Wynik Gimnazjum Nr 1 w Sejnach – 33,99 – wynik wysoki

 

 

   Poniższa mapa przedstawia średnie wyniki uzyskane w poszczególnych powiatach

z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Mapa 2. Średnie wyniki powiatów

Gimnazjum Nr 1 w Sejnach – 29,43 – wynik wyżej średni

 

            WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA

CZ. HUMAN

CZ. MATEM-PRZYR

III A

32,04

27,86

III B

33,71

29,5

III C

35,32

29,86

III D

35,61

29,93

0-13 pkt

najniższy

0,9%

14-17 pkt

bardzo niski

3,6%

18-22 pkt

niski

6,3%

23-28 pkt

niżej średni

8,0%

29-33 pkt

średni

18,8%

34-36 pkt

wyżej średni

23,2%

37-40 pkt

wysoki

20,5%

41-43 pkt

bardzo wysoki

9,8%

44-50 pkt

najwyższy

8,9%

 

 

100,0%

 

 

 

 

 

 

13-16 pkt

bardzo niski

1,8%

17-20 pkt

niski

7,1%

21-25 pkt

niżej średni

26,8%

26-30 pkt

średni

38,4%

31-35 pkt

wyżej średni

4,5%

36-39 pkt

wysoki

11,6%

40-43 pkt

bardzo wysoki

6,3%

44-50 pkt

najwyższy

3,6%

 

 

100,1%

 

 

 

 

 

Kraj

Gimnajzum

czytanie i odbiór tekstów kultury

 

0,7

0,71

tworzenie własnego tekstu

 

0,51

0,65

I- Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur niezbędnych w praktyce życiowej i w dalszym  kształceniu

II - Wyszukiwanie i stosowanie informacji

III - Wskazywanie i opisowanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych i czasowych

IV - Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętnosci do rozwiązywania problemów

 

 

 

Kraj

Gimnazjum

I

I - Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur niezbędnych w praktyce życiowej i w dalszym  kształceniu

I

0,63

0,65

II

II - Wyszukiwanie i stosowanie informacji

II

0,67

0,69

III

III - Wskazywanie i opisowanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych i czasowych

III

0,54

0,59

IV

IV - Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętnosci do rozwiązywania problemów

IV

0,32

0,33