EGZAMIN 2006

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
Wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2006
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 14 1 1
2. bardzo niski 15 - 19 5 5
3. niski 20 - 24 4 4
4. niżej średni 25 - 29 14 15
5. średni 30 - 34 25 27
6. wyżej średni 35 - 38 22 24
7. wysoki 39 - 41 10 11
8. bardzo wysoki 42 - 44 9 10
9. najwyższy 45 - 50 3 3
  93 

2006 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 33,1 31,4
Najniższy wynik 14 0
Mediana 34 32
Najwyższy wynik 46 50 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2006
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Czytanie i odbiór tekstów kultury

 
73,0 72,0
2. Tworzenie własnego tekstu

 
59,4 53,6 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
Wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2006
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 8 4 4
2. bardzo niski 9 - 11 2 2
3. niski 12 - 15 17 18
4. niżej średni 16 - 20 20 22
5. średni 21 - 26 12 13
6. wyżej średni 27 - 32 18 19
7. wysoki 33 - 38 14 15
8. bardzo wysoki 39 - 43 5 5
9. najwyższy 44 - 50 1 1
  93 

2006 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 23,5 23,9
Najniższy wynik 5 0
Mediana 21 23
Najwyższy wynik 46 50 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2006
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

 
40,7 44,2
2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

 
67,9 66,3
3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

 
46,3 45,9
4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

 
28,9 30,3 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6