31 marca 2006
Różaniec Święty, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Modlitwa o Beatyfikację naszego Patrona,Wystawa

O godzinie 12.00 Modlitwą Anioł Pański połączyliśmy się ze wszystkimi szkołami noszącymi Imię Jana Pawła II

2 kwietnia 2006 r.

Wieczorne czuwanie i Msza Święta w Bazylice N.N.M.P. w Sejnach

Obchody Pierwszej Rocznicy śmierci Patrona naszego gimnazjum rozpoczęliśmy w piątek 31 marca 2006 r. wspólną modlitwą Różańca Świętego, Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. O godzinie 12.00, odmawiając w jednym momencie w całym kraju Anioł Pański, połączyliśmy się duchowo ze wszystkimi szkołami noszącymi Imię Ojca Świętego.
2 kwietnia od godziny 19.00 z całą naszą Parafią modliliśmy się z ufnością o dar beatyfikacji dla Ojca Świętego. Bogu, w Trójcy Przenajświętszemu dziękowaliśmy za to, że dał Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Ojcowska dobroć, chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha Miłości. On, zawierzając całkowicie Miłosierdziu i wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa, Dobrego Pasterza, wskazując na świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Bogiem.
Przez 26 lat Ojciec Święty Jan Paweł II przekazywał ludziom łaskę Pana i przekazywał radosną nowinę Bogu. Mówił, że nasza nadzieja jest w Chrystusie. Wierzył w to całym sercem. Żył na codzień tą prawdą.
Dziękowaliśmy Bogu za świadectwo wiary, jakie nam zostawił. Chcemy przez nasze modlitwy, a także wsłuchiwanie się w nauczanie Ojca Świętego, wyznać i umocnić naszą wiarę oraz prosić z nadzieją o rychłe włączenie sługi Papieża Jana Pawła II w poczet Świętych.