Młodzieżowe Centrum Wolontariatu  
Szkolne Koło Caritas  
 
 
 
>> Główna

>>
Cele
 
 

>> Księga Gości

>> Sqad

>> Ramówka

C A G 2007

 

opiekunowie: Halina Borowska, Barbara Kukolska


Szkolne Koło Caritas
powołane przez dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej Decyzją z dnia 26 X 2006 r.

W y d a r z e n i a
2016/2017

16 .09. 2016 roku odbyło się zebranie organizacyjne wolontariuszy Gimnazjum nr1 im Jana Pawła II w Sejnach deklarujących chęć pracy w ramach Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017. Większość wolontariuszy stanowiła młodzież, która w latach poprzednich już włączała się w działalność wolontarystyczną, ale dołączyli też uczniowie klas pierwszych.

W drodze głosowania został wyłoniony Zarząd w skład, którego weszli:

·      Małgorzata Kukolska – przewodnicząca

·      Sandra Rukszan – z-ca przewodniczącej

·      Monika Gryguć – skarbnik

·      Dominika Klucznik – sekretarz

Wciągu I semestru do pracy w wolontariacie zgłosiło się 44 uczniów, natomiast w akcjach wolontarystycznych wzięło udział z różną częstotliwością 36 wolontariuszy. Ze względu na duże zaangażowanie na wyróżnienie zasługują: Magdalena Klucznik III c, Martyna Krakowska III c, Monika Gryguć III c, Kamila Walento II a, Maria Święcicka II a, Gabriela Linliewicz I b, Paulina Łukaszewicz I b, Martyna Macianis III b.

 Wykaz akcji wolontarystycznych przeprowadzonych w I półroczu przez naszych wolontariuszy:

  Bal karnawałowy

W tym roku Szkolne Centru