Cele:

       Projekt wychodzi naprzeciw zgłoszonej przez samą młodzież potrzebie zaspokajania jej aspiracji poznawczych i twórczych oraz kształtowania aktywnej współpracy przy wykorzystaniu nowych możliwości lokalnego środowiska (rozszerzenie w samych Sejnach dostępu do internetu przez sieć, telewizję kablową i łącze satelitarne). Powstanie młodzieżowej Rozgłośni radia internetowego i radiowęzła w innowacyjny sposób służy wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży. Rozgłośnia staje się kuźnią talentów i wolontariatu dla bezpośrednich uczestników Projektu młodzieży z Sejn i okolicznych wsi w wieku 12-17 lat.