Wojewódzki Konkurs

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się

 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się

 

Matematyczny

Małgorzata Jachimowicz

 

Chemiczny

Karolina Szczerbińska

Izabela Wołos

Karolina Szczerbińska

Izabela Wołos

Historyczny

Jakub Staśkielunas

Zuzanna Porębna

Jakub Staśkielunas

Zuzanna Porębna

Geograficzny

Karolina Basiewicz

 

Języka niemieckiego

Piotr Celiński