Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godz.9.00
na holu szkolnym na pierwszym piętrze. Po akademii zapraszamy uczniów do swoich klas.
Akademię organizuje klasa IIb z wychowawcą p. A.Modzelewską