10-15.06.15 odbył się XXX Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
W piątek 12.06.15 na inauguracji w Augustowie nasza społeczność reprezentowali uczniowie z pocztu sztandarowego z paniami Teresą Ziniewicz Tur i Anna Modzelewską. W niedzielę 14.06.15 gościliśmy szacownych gości w murach naszego gimnazjum. Piekną uroczystość przygotowały pania Anna Modzelewska i Teresa Ziniewicz Tur. Najważniejsze jednak było spotkanie , z ludźmi którzy walczyli z okupantami, byli więzieni, głodzeni na nieludzkiej ziemi ZSRR. Wzruszające opowieści dr Stefanii Szantyr-Powolnej „Hanki”, czy kapitan Werniki Sebastianowicz były dla nas najwspanialszą lekcją żywej histori.