Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015

 

Wrzesień

 

ZDARZENIA-CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

DATA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Anna Modzelewska

01.09.2014

 

Wycieczki i biwaki integracyjne

wychowawcy klas

Wrzesień

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrektor

08.09.2014

 

Zebranie z Rodzicami, zapoznanie rodziców z wymogami edukacyjnymi  stawianymi przez szkołę

wychowawcy

09.09.2014

 

Sprzątanie świata 2014-2015

 

wychowawcy

wrzesień- kwiecień

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządów Klasowych

wychowawcy

do 15.09.2014

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z Kartą Praw Dziecka, ze Statutem szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole

wychowawcy

do 30.09.2014

 

Rozpoznanie zainteresowań uczniów klas I oraz ich zdolności

wychowawcy klas I

do 30.09.2014

 

Dyskoteka z absolwentami

opiekun SU- Teresa Ziniewicz- Tur

Barbara Kukolska

Marta Przezwicka

Krzysztof Tur

25.09.2014

 

Organizowanie kampanii do Samorządu Uczniowskiego

opiekun SU- Teresa Ziniewicz-Tur

22.09.2014- 01.10.2014

 

Październik

 

Ustalenie harmonogramu konkursów szkolnych i międzyszkolnych

nauczyciele przedmiotowi

06.10.2014

 

XIV Pielgrzymka R S im. J P II na Jasną Górę

wychowawcy klas III

Laura Sikorska

Halina Borowska

06.10.2014- 09.10.2014

 

Dzień Edukacji Narodowej (8.00- 10.35 : zajęcia dydaktyczne)

Iwona Lubiecka

14.10.2014

 

XIV Dzień Papieski „Jan Paweł II-Świętymi Bądźcie”

Szkolny wolontariat przeprowadza akcję na terenie miasta na stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Zbiórka funduszy przy parafii

Halina Borowska

Barbara Kukolska

 

 

 

Jolanta Kossa

12.10.2014

 

 

 

 

12.10.2014

 

Konkurs wiedzy „Życie i twórczość Jana Pawła II”

dla klas I

 

Jolanta Kossa

Październik

 

Ślubowanie klas pierwszych

Teresa Ziniewicz- Tur

Krzysztof Tur – część artystyczna

Barbara Kukolska

25.10.2014

 

Otrzęsiny klas I

 

 Dyskoteka szkolna

wychowawcy klas  II

 

Teresa Ziniewicz- Tur

Barbara Kukolska

Krzysztof Tur

Marzanna Zianowicz

Anna Modzelewska

Małgorzata Polkowska

25.10.2014

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 Teresa Ziniewicz- Tur

02.10.2014

 

Listopad

 

Udział w obchodach miejskich Święta Niepodległości

(nauczyciele ,delegacje wszystkich klas, poczet

sztandarowy szkoły)

 

dyrektor

opiekun SU

11.11.2014

 

Akademia z okazji rocznicy Święta  Odzyskania Niepodległości

 

Małgorzata Polkowska

12.11.2014

 

Zebranie z Rodzicami

 

Wychowawcy

20.11.2014

 

Etap szkolny konkursów przedmiotowych

nauczyciele przedmiotowi

 

 

Dyskoteka Andrzejkowa

 

opiekun SU

Laura Sikorka

Halina Borowska

Tadeusz Krywanis

27.11.2014

 

Konkurs ortograficzny

 

Iwona Lubiecka- Gibas

Anna Modzelewska

Krzysztof Tur

Listopad

 

Preorientacja zawodowa

wychowawcy klas III

Laura Sikorska

Halina Borowska

psycholog szkolny Krystyna Trzcianowska-  Zujewicz

Listopad

 

Grudzień

 

Słodki mecz -zbiórka słodyczy dla dzieci

Halina Borowska

Barbara Kukolska

Grudzień

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 

Dyrektor

02,03,04.12.2014

 

 

Mikołajki szkolne

opiekun SU

Samorząd Uczniowski

05.12.2014

 

Przewidywane oceny klasyfikacyjne

Nauczyciele

18. 12. 2014

 

Wigilia szkolna

Laura Sikorska

19. 12. 2014

 

Przerwa świąteczna

 

 

22.12.2014- 01.01.2015

 

Styczeń

 

Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr

wychowawcy

07.01.2015

 

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych w dziennikach

 

nauczyciele

14.01.2015

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacyjnej

 

dyrektor

21.01.2015

 

Zebranie z rodzica

 

wychowawcy

22.01.2015

 

 

Kuligi klasowe, wyjazdy na lodowisko, do kina i na

pływalnię

wychowawcy

19.01.2015- 23.01.2015

 

Ferie zimowe

 

26.01.2015- 08.02.2015

 

Europejski Dzień Języków Obcych

Marta Przezwicka

Piotr Witkowski

Katarzyna Przezwicka

Małgorzata Tomkiewicz

Styczeń

 

Luty

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

Laura Sikorska

09.02.2015

 

 

Apel w sprawie klasyfikacji i osiągnięć uczniów za I semestr 2013/2014

Dyrektor

13.02.2015

 

 

Bal Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych

Halina Borowska

Barbara Kukolska

luty

 

Walentynki szkolne

opiekun SU,

Samorząd Uczniowski

12.02.2015

 

Dyskoteka walentynkowa

 

Opiekun SU

Iwona Lubiecka- Gibas      12.02.2015

Katarzyna Przezwicka

Piotr Witkowski

 

Konkursy przedmiotowe- etap rejonowy

nauczyciele przedmiotowi

luty

 

Marzec

 

Dzień Kobiet

 

Krzysztof Tur

Jan Borowski

09.03.2015

 

Dzień wiosny- Dzień Samorządności ( 8.00- 10.35: zajęcia dydaktyczne)

opiekun  SU, Samorząd Uczniowski

20.03.2015

 

Rekolekcje Wielkanocne

Jolanta Kossa

opiekun  SU

Do ustalenia z ks. Proboszczem.

 

Kwiecień

 

Przerwa świąteczna

 

 

02- 07. 04.2015

 

Zebranie z rodzicami

wychowawcy

16.04.2015

 

Egzaminy gimnazjalne

21kwietnia 2014-część humanistyczna

22 kwietnia2014- część matematyczno przyrodnicza

23kwietnia 2014-język obcy nowożytny

M.C. Teodorowski

komisja egzaminacyjna

21,22,23.04.2015

 

Dzień Kanonizacji Jana Pawła II

 

 

Dyskoteka szkolna.

 

 

 

 

 Konkurs szkolny: Sejneńszczyzna- moja mała ojczyzna”.

Teresa Ziniewicz- Tur

 

 

Opiekun SU

Marzanna Zianowicz

Anna Modzelewska

Małgorzata Polkowska

 

Halina Borowska

27. 04. 2015

 

 

30.04.2015

 

 

 

 

kwiecień/maj

Maj

 

Udział w obchodach miejskich Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (nauczyciele, delegacje wszystkich klas,poczet sztandarowy szkoły)

dyrektor

opiekun SU

03.05.2015

 

 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Halina Borowska

04.05.2015

 

Urodziny Papieża

Jola Kossa

opiekun SU

18.05.2015

 

Dzień Matki

Marzanna Zianowicz

 

26.05.2015

 

Dyskoteka szkolna

Marta Przezwiska

Jolanta Kossa

Piotr Witkowski

28.05.2015

 

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

 

 

Dyskoteka szkolna

opiekun SU

Barbara Kukolska

Tadeusz Krywanis

wychowawcy klas

 

Małgorzata Krajewska

Marianna Pierożyńska

Jan Borowski

01.06.2015

 

 

 

 

01.06.2015

 

Propozycje ocen

Wychowawcy

05.06.2015

 

Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Wychowawcy

08.06.2015

 

Wystawienie ocen w dziennikach

Nauczyciele

17.06.2015

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

22.06.2015

 

Biwaki i wycieczki

 

Wychowawcy

czerwiec

 

Zakończenie roku szkolnego-pożegnanie klas trzecich

wychowawcy klas II i III

Laura Sikorska,

 Halina Borowska, Marzanna Zianowicz

Anna Modzelewska

Małgorzata Polkowska

26.06.2014

 

Ferie letnie

 

27.06.2014- 31.08.2014

 

Cały rok

 

Hospitacje

M.C.Teodorowski

 

 

Organizacja zespołów wyrównawczych

Nauczyciele

 

 

Akcje charytatywne

Halina Borowska

Barbara Kukolska

 

 

Wydawanie” Gimzetki” szkolnej

Małgorzata Krajewska

Anna Modzelewska

 

 

Udział w zawodach sportowych

nauczyciele wf

Barbara Kukolska, Tadeusz Krywanis

 

 

Spotkania z psychologiem

wychowawcy klas

 

 

Spotkania z Policją i pracownikami Sądu

wychowawcy

 

 

Programy profilaktyczne

 

Trzymaj formę

Sobą być –dobrze żyć

Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

 

wychowawcy

Nauczyciel biologii

M.C. Teodorowski

 

 

Radiowęzeł

Laura Sikorska

Małgorzata Polkowska

 

 

Projekt Uczeń online

Krzysztof Tur

 

 

Konkursy szkolne

Nauczyciele

 

 

Gabloty i tablice na korytarzach

 

Tablica SU

opiekun SU

 

 

Gablotka przy sali nr 2

Teresa Ziniewicz -Tur

 

 

Gablotka o wolontariacie

Halina Borowska

 

 

Gablotka o teatrze

Krzysztof Tur

 

 

Wystawy plastyczne na korytarzach

Zofia Domańska

 

 

Tablica na korytarzu II piętro

JolantaKossa

 

 

Tablica 1 na korytarzu I piętra przy Sali 16

Pielęgniarka szkolna

Alicja Niemkiewicz

 

 

Tablica 2 na korytarzu  I piętra przy Sali 16

Marzanna Zianowicz

 

 

Tablica 3  na korytarzu I piętra przy Sali 17

Teresa Ziniewicz- Tur

 

 

Tablica przy Sali gimnastycznej

Barbara Kukolska

Tadeusz Krywanis

 

 

Dni galowe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sejnach

 

01.09.2014

15.10.2014

25.10.2014

12.11.2014

19.12.2014

25.04.2015

05.05.2015

18.05.2015

26.06.2015

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

10.11.2014

02.01.2015

05.01.2015

24.04.2015

05.06.2015