2-3 czerwca 2011
Śladami Jaćwingów i nie tylko...- warsztaty terenowe Uczeń online
Sejny - Puszcza Augustowska - Kanał Augustowski - Jezioro Mikaszewo
biwak bez prądu: rowery, namioty, ognisko, kociołek

Uczeń online

prezentacja szkół
18 kwietnia Koło naukowe o profilu humanistycznym Projektu Uczeń online (17 uczniów kl. I) uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Wycieczka miała na celu realizację zadania wynikającego z harmonogramu Projektu Uczeń online, a w szczególności:
- poszerzenie horyzontów myślowych uczniów uczestniczących w Projekcie, zdobycie
przez nich różnorodnych elementów wiedzy, także z innych dziedzin nauki;
- realizacja założeń ponadprzedmiotowych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego;
- umożliwienie definiowania własnych zainteresowań uczniów;
- ukazanie praktycznych możliwości zastosowania wiedzy i umiejętności;
- zapoznanie uczniów ze specyfiką funkcjonowania wyższych uczelni;
- przybliżenie tematyki z zakresu dyplomacji - savoir-vivre dla gimnazjalistów
- poznanie wybranych obiektów architektury Warszawy - Ogrody na dachach BUW, Stadion Legii Warszawa
 


 

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.
Projekt „Uczeń online” to:
- dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych
wspierających naukę uczniów,
- bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
- możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce,
- wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań,
- wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

Działania zaplanowane w ramach projektu

Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów

W serwisie uczenonline.pl udostępnione zostaną uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane będą również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace będą recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostaną nagrodzone w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach. Serwis będzie również źródłem wiedzy o aktualnych inicjatywach edukacyjnych współfinansowanych z EFS lub środków krajowych.

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach

Mając świadomość znaczenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla utrwalenia czy pogłębienia wiedzy lecz przede wszystkim dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów (takich jak m.in.: kreatywność, praca w grupie, praktyczne zastosowanie wiedzy) zaplanowaliśmy w projekcie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w 50 szkołach w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym oraz lingwistycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów. Dla nauczycieli – szkolnych opiekunów kół naukowych projekt zakłada wynagrodzenie.

Warsztaty na uczelniach

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na najlepszych uczelniach wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Letnie obozy naukowe

Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych zorganizujemy kilkudniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Poniżej prezentujemy listę 50 szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Uczeń online", których zgłoszenia otrzymały najwyższą liczbę punktów.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun koła naukowego
w szkole

KOŁA BIOLOGICZNO -CHEMICZNE

1.

Gimnazjum nr 2 w Białogardzie

Magdalena Witkiewicz

2.

Zespół Szkół nr 2 w Bochni - technikum

Agnieszka Michałowska

3.

Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Zespole Szkół Licealnych w Czersku

Urszula Wojak

4.

XVIII Liceum Ogólnokształcące SOiO Conradinum w Gdańsku

Monika Kulesza

5.

Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach

Joanna Groth

6.

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu - technikum

Iwona Bagińska

7.

Gimnazjum w Liczu

Dorota Szul

8

Zespół Szkół nr 2 w Łukowie

Rafał Pycka

9.

Gimnazjum w Okonku

Beata Winiarska

10.

Zespół Szkół w Swarzędzu

Agata Adamczak

11.

Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach

Bernadeta Dymek

KOŁA HUMANISTYCZNE

12.

Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie

Justyna Kucharzak

13.

Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w Iłży

Małgorzata Smagieł - Occhipinti

14.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach

Bogumiła Stec – Świderska

15.

Technikum Ekonomiczno – Handlowe nr 5 w Krakowie

Dariusz Błądek

16.

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku

Alicja Lewandowska

17.

Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie

Grażyna Piotrowska

18.

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim

Anna Galant

19.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

Krystyna Jagodzińska

20.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza

Piotr Rychlewski

21.

Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Ryszard Kuflewicz

22.

Publiczne Gimnazjum Katolickie w Poznaniu

Maria Pacholska

23.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Krzysztof Tur

24.

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Szprotawie

Dominik Burchard

25.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Danuta Kołodko - Nowak

KOŁA LINGWISTYCZNE

26.

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Zuzanna Kopeć

27.

Zespół Szkół w Ropicy Polskiej - gimnazjum

Joanna Czajka - Ćwik

28.

Zespół Szkół w Zagórzanach - gimnazjum

Karina Szura

29.

Zespół Szkół w Krzyżu Wielkopolskim – zasadnicza szkoła zawodowa

Anna Jagiełło

30.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Anna Piotrowska

31.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Przemysław Zawicki

32.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – liceum ogólnokształcące

Marzena Kasprzyk

33.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Płocku

Magdalena Brzezińska

34.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku - technikum

Małgorzata Barabasz – Kliszcz

35.

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej - gimnazjum

Joanna Wiśniewska

36.

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu

Marta Samolej – Chmielewska

37.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie

Ilona Adamska

38.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Małgorzata Bielska

39.

Zespół Szkół w Zdunach – gimnazjum

Joanna Józyk

KOŁA MATEMATYCZNO - FIZYCZNE

40.

Gimnazjum w Skórzewie

Monika Janus

41.

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu – technikum

Andrzej Gołota

42.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach

Jolanta Nowicka

43.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Grzegorz Piwko

44.

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej

Mariusz Gołaszewski

45.

Gimnazjum w Poświętnem

Wioletta Gołaszewska

46.

Gimnazjum nr 62 im. Adama Wodziczki w Poznaniu

Maria Zeidler

47.

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach

Mariusz Stępniak

48.

Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach

Barbara Melon

49.

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Anna Ochel

50.

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

Anna Wołoszyn


Projekt “Uczeń online” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.