Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

Wrzesień

 

ZDARZENIA-CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

DATA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Iwona Lubiecka -Gibas

01.09.2016

 

Wycieczki i biwaki integracyjne

wychowawcy klas

wrzesień

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrektor

19.09.2016

 

Zebranie z Rodzicami, zapoznanie rodziców z wymogami edukacyjnymi  stawianymi przez szkołę

wychowawcy

8.09.2016

 

Sprzątanie świata 2016-2017

 

wychowawcy

wrzesień- kwiecień

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządów Klasowych

wychowawcy

do 15.09.2016

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z Kartą Praw Dziecka, ze Statutem szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole

wychowawcy

do 30.09.2016

 

Rozpoznanie zainteresowań uczniów klas I oraz ich zdolności

wychowawcy klas I

do 30.09.2016

 

Dyskoteka z absolwentami

Marzanna Zianowicz, Małgorzata Polkowska, Anna Modzelewska

22.09.2016

 

Organizowanie kampanii do Samorządu Uczniowskiego i do Rady Młodzieżowej

opiekun SU- Laura Sikorska

 do 26.09.2016-

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

opiekun SU- Laura Sikorska

30.09.2016 (4 i 5 lekcja)

 

Październik

 

Ustalenie harmonogramu konkursów szkolnych i międzyszkolnych

nauczyciele przedmiotowi

06.10.2016

 

XVI Pielgrzymka R S im. J P II na Jasną Górę

wychowawcy klas III

Barbara Kukolska, Teresa Ziniewicz-Tur, Krzysztof Tur

10.10.20156 13.10.2016

 

Mistrz ortografii

Małgorzata Krajewska

październik

 

XVI Dzień Papieski „ Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”

Szkolny wolontariat przeprowadza akcję na terenie miasta na stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Zbiórka funduszy przy parafii ,montaż  słowno muzyczny w kościele” Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”

Halina Borowska

Barbara Kukolska

 

 

 

Jolanta Kossa

09-16.10.2016

 

 

 

 

9.10.2016

 

Konkurs wiedzy „Życie i twórczość Jana Pawła II”

dla klas I

 

Jolanta Kossa

październik

 

Ślubowanie klas pierwszych

Halina Borowska, Tadeusz Krywanis, Piotr Witkowski

 

22.10.2016

 

Otrzęsiny klas I i dyskoteka

wychowawcy klas  II +

opieka na dyskotece

H. Borowska, T.Krywani, P.Witkowski

22.10.2016

 

Listopad

 

Udział w obchodach miejskich Święta Niepodległości

(nauczyciele ,delegacje wszystkich klas, poczet

sztandarowy szkoły)

 

dyrektor

opiekun SU- nowy

11.11.2016

 

Akademia z okazji rocznicy Święta  Odzyskania Niepodległości

 

Barbara Kukolska

10.11.2016

 

Zebranie z Rodzicami

 

Wychowawcy

17.11.2016

 

Etap szkolny konkursów przedmiotowych

nauczyciele przedmiotowi

 

 

Dyskoteka Andrzejkowa

 

 

 

24.11.2016

 

Konkurs ortograficzny

 

Iwona Lubiecka- Gibas

Anna Modzelewska

Krzysztof Tur

listopad

 

Preorientacja zawodowa

wychowawcy klas III Barbara Kukolska,

 Teresa Ziniewicz –Tur, Krzysztof Tur

psycholog szkolny Krystyna Trzcianowska-  Zujewicz

listopad

 

Grudzień

 

Słodki mecz -zbiórka słodyczy dla dzieci

Halina Borowska

Barbara Kukolska

grudzień

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 

dyrektor

do ustalenia

 

 

Mikołajki szkolne

opiekun SU

Samorząd Uczniowski

07.12.2016

 

Przewidywane oceny klasyfikacyjne

nauczyciele

3. 01.2017

 

Wigilia szkolna

Katarzyna Przezwicka

22.12.2016

 

Przerwa świąteczna

 

 

23.12.2016- 31.12.2016

 

 

Styczeń

 

Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr

wychowawcy

04.01.2017

 

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych w dziennikach

 

nauczyciele

13.01.2017

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacyjnej

 

dyrektor

17.01.2017

 

Zebranie z rodzicami

 

wychowawcy

19.01.2017

 

 

Kuligi klasowe, wyjazdy na lodowisko, do kina i na

pływalnię

wychowawcy

16.01.2017- 20.01.2017

 

Ferie zimowe

 

23.01.2017- 03.02.2017

 

Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Marta Przezwicka

Piotr Witkowski

Katarzyna Przezwicka

Małgorzata Tomkiewicz

styczeń

 

Luty

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

Laura Sikorska

08.02.2017

 

 

Apel w sprawie klasyfikacji i osiągnięć uczniów za I semestr 2016/2017

dyrektor

12.02.2017

 

 

Bal Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych

Halina Borowska

Barbara Kukolska

luty

 

Walentynki szkolne

opiekun SU,

Samorząd Uczniowski

14.02.2017

 

Dyskoteka walentynkowa

 

      

16.02.2017

 

Konkursy przedmiotowe- etap rejonowy

nauczyciele przedmiotowi

luty

 

Marzec

 

Dzień Kobiet

 

Laura Sikorska

08.03.2017

 

Dzień wiosny- Dzień Samorządności ( 8.00- 10.35: zajęcia dydaktyczne)

opiekun  SU, Samorząd Uczniowski

21.03.2017

 

Rekolekcje Wielkanocne

Jolanta Kossa

opiekun  SU

Do ustalenia z Ks. Proboszczem.

 

Kwiecień

 

Przerwa świąteczna

 

 

24-29. 03.2017

 

Zebranie z rodzicami

wychowawcy

14.04.2017

 

Egzaminy gimnazjalne

19 kwietnia 2016-część humanistyczna

20 kwietnia2016- część matematyczno przyrodnicza

21 kwietnia 2016-język obcy nowożytny

M.C. Teodorowski

komisja egzaminacyjna

19-21.04.2017

 

Dzień Kanonizacji Jana Pawła II

 

 

Dyskoteka szkolna.

 

 

 

 

 Konkurs szkolny: Sejneńszczyzna- moja mała ojczyzna”.

 

 

Krzysztof Tur

 

 

 

 

 

Halina Borowska

27.04.2017

 

 

31.04.2017

 

 

 

 

kwiecień/maj

 

 

Maj

 

Udział w obchodach miejskich Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (nauczyciele, delegacje wszystkich klas,poczet sztandarowy szkoły)

dyrektor

opiekun SU

opiekun sztandaru- Teresa Ziniewicz- Tur

03.05.2017

 

 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Teresa Ziniewicz-Tur

 

08.05.2017

 

Dzień Matki

 

Wychowawcy klas I

25.05.2017

 

Dyskoteka szkolna

 

 

 

25.05.2017

 

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

 

 

Dyskoteka szkolna

opiekun SU

Barbara Kukolska

Tadeusz Krywanis

wychowawcy klas

 

 

 

 

01.06.2017

 

 

 

 

01.06.2017

 

Propozycje ocen

wychowawcy

02.06.2017

 

Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

wychowawcy

05.06.2017

 

Wystawienie ocen w dziennikach

nauczyciele

14.06.2017

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

dyrektor

19.06.2017

 

Biwaki i wycieczki

 

wychowawcy

czerwiec

 

Zakończenie roku szkolnego-pożegnanie klas trzecich

wychowawcy klas II i III

-akademia i Cezary: Laura Sikorska, Marta Przezwicka, Iwona Lubiecka-Gibas

-krótkie pożegnanie: Teresa Ziniewicz-Tur

Krzysztof Tur

Barbara Kukolska

 

23.06.2017

 

Ferie letnie

 

26.06.2017- 31.08.2017

 

Cały rok

 

Hospitacje

M.C.Teodorowski

 

 

Organizacja zespołów wyrównawczych

nauczyciele

 

 

Akcje charytatywne

Halina Borowska

Barbara Kukolska

 

 

Udział w zawodach sportowych

nauczyciele wf

Barbara Kukolska, Tadeusz Krywanis

 

 

Spotkania z psychologiem

wychowawcy klas

 

 

Spotkania z Policją i pracownikami Sądu

wychowawcy

 

 

Programy profilaktyczne

 

Trzymaj formę

Sobą być –dobrze żyć

Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

 

wychowawcy

Nauczyciel biologii

M.C. Teodorowski

 

 

Teatr Karola Wojtyły

Krzysztof Tur

 

 

Radiowęzeł

Laura Sikorska

Małgorzata Polkowska

 

 

SKKT  PTTK Włóczykij

Krzysztof Tur

 

 

Rajd sejneński VI

Krzysztof Tur

 

 

Konkursy szkolne

nauczyciele

 

 

Gabloty i tablice na korytarzach

 

 

 

Tablica SU

opiekun SU

 

Gablotka przy sali nr 2

Teresa Ziniewicz -Tur

 

 

Gablotka o wolontariacie

Halina Borowska

 

 

Gablotka o teatrze

Krzysztof Tur

 

 

Wystawy plastyczne na korytarzach

Teresa Ziniewicz-Tur

 

 

Tablica na korytarzu II piętro

Jolanta Kossa

 

 

Tablica 1 na korytarzu I piętra przy Sali 16

Pielęgniarka szkolna

Alicja Niemkiewicz

 

 

Tablica 2 na korytarzu  I piętra przy Sali 16

Marzanna Zianowicz

 

 

Tablica 3  na korytarzu I piętra przy Sali 17

SU

 

 

Tablica przy Sali gimnastycznej

Barbara Kukolska

Tadeusz Krywanis

 

 

Dni galowe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sejnach

 

 

 

01.09.2016

                                                   22.10.2016 (ślubowanie)

10.11.2016

22.12.2016  (Wigilie klasowe)

25.04.2017

08.05.2017

18.05.2017

23.06.2017

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

                                                        31.10.2016

                                                   19-20-21.04.2017

1-5.05.2017

16.06.2017