Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku 2011 DBI  obchodziliśmy 8 lutego.


 

DBI - prezentacja do pobrania - w wykonaniu D.Moluszys z Ib

gif wykonała Karolina z Ib

 

plakaty wykonali uczniowie z klas I-ych

 

Sprawozdanie z obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu 2011
„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie.”

W Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

1.                   Luty 2011 - zgłoszenie inicjatywy na DBI 2011

2.                   Luty - ankiety dla uczniów klas I -ych dot. zagrożeń w sieci

3.                   Zanalizowanie ankiet

4.                   Przeprowadziliśmy zajęcia na podstawie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie: www.dzieckowsieci.

5.                   N a lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych rozmawialiśmy o zagrożeniach i korzyściach związanych z korzystaniem z Internetu. Na podstawie poradnika dla szkół
”Jak reagować na cyberprzemoc”

6.                   Opracowaliśmy z młodzieżą regulaminu bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów.

7.                   Następnie młodzież opracowała zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych i urządzeń multimedialnych.

8.                   Uczniowie na przykładzie zdarzeń z życia codziennego oraz własnych doświadczeń omawiali historie, w których dochodziło do przypadków cyberprzemocy

9.                   Na podstawie materiałów z programu „Dziecko w sieci” opracowaliśmy zasady postępowania w przypadkach cyberprzemocy – będąc świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy

10.              Ustaliliśmy zasady korzystania z internetu, aby nie wpaść w pułapkę uzależnienia. Młodzież w 92 % przyznała, że rodzice nie mają pojęcia, co dzieci robią w Internecie, głownie z powodu nieznajomości sprawdzenia stron, po jakich surfuje młodzież.

11.              W celu omówienia aspektów prawnych dot. przemocy w sieci, legalności oprogramowania zaprosiliśmy przedstawicieli policji w Sejnach dla młodzież klas II oraz klas I-ych.

12.              W szkolnym radiu SMS Borek nagraliśmy audycję dot. DBI

13.              Młodzież klas I – ych na zajęciach dodatkowych stworzyła prezentację w programie Powerpoint o zagrożeniach i bezpiecznym korzystaniu z sieci – na stronie WWW.

14.              Przeprowadziliśmy konkurs na plakat pod hasłem: „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie.” Prace umieszczono na szkolnym korytarzu.

15.              Uczniowie klas II utworzyli podstronę szkolnej witryny, gdzie znajdują się rezultaty ich pracy.

16.              Wszystkie prezentacje i uzyskane materiały przekazano bibliotece szkolnej.

17.              Została wykonana ścienna gazetka informacyjna o Dniu Bezpiecznego Internetu oraz umieszczona została informacja o DBI na szkolnej stronie internetowej.

18.               Uczniowie klasy I przeprowadzili wywiad z kolegami
Niepokojący jest fakt, że młodzież w 48% ma nielimitowany czas w Internecie i ponad 3 godz. dziennie spędza głównie na portalach społecznościowych i komunikatorach.

 

ankieta