PISlogozosi„Rodzinko Trzymaj Formę!”

 

Projekt  realizacji   programu „Trzymaj Formę”  przez Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach w roku 2015.

 

I Cel ogólny

Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

·         Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

·        Zwiększenie zainteresowania problematyką zdrowotną rodziców uczniów naszego gimnazjum.

·        Promocja aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania wśród uczniów i rodziców.

·        Uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a zdrowiem, poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia.

 

II Etapy projektu:

·        Przygotowanie –wspólne opracowanie tematów i celów projektu (koordynator, realizatorzy i uczniowie).

·        Planowanie – zaplanowanie pracy, opracowanie harmonogramu i kryteriów wykonania – metody pracy, terminy i kryteria oceny.

·        Realizacja – samodzielne działania pod opieką nauczyciela.

·        Prezentacja – przedstawienie  publiczne uzyskanych efektów projektu dla społeczności szkolnej w formie prezentacji multimedialnej połączonej z wystawą prac  plastycznych uczniów .

 

III Cele szczegółowe:

·        Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej całej rodziny

·        Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

·        Kształtowanie postaw i zachowań rodziców w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej w rodzinie

·        Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

 

IV Cele wychowawcze:

 

 ●  przestrzeganie  zasad  bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć

   ruchowych,

 ● aktywny wypoczynek uczniów i rodziców

 ● rozwijanie samodzielności, podejmowania decyzji, rozwiązywania    

  problemów, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności oraz podejmowanie  

  współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,

 ● umiejętność  współpracy w grupie i przestrzeganie ustalonych zasad ,

 ● przestrzeganie zasad  higieny przygotowania i spożywania żywności,

 ● umiejętność  przekonania swoich rówieśników i rodziców do zdrowego

 stylu   życia ,

 ● umiejętność przedstawiania  efektów  swojej pracy ,

●  pogłębienie zainteresowania problematyką prozdrowotną,

 

V Adresaci:

 

Młodzież z klas  Ic – 20  uczniów oraz rodzice .

 

VI Struktura projektu:

 

Projekt składa się z zajęć warsztatowych prowadzonych na lekcjach gddw, , biologii, chemii,  w - f , plastyki, informatyki, j. angielskiego i na zajęciach pozalekcyjnych. Realizowany na podstawie pięciu opracowanych scenariuszy zajęć , przedstawiający cele szczegółowe:

 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia

·        Czy wiesz co jesz? Rola składników pokarmowych.

·        Omówienie zasad racjonalnego żywienia.

·        Omówienie  talerza zdrowia.

·        Podstawowe składniki odżywcze i ich rola w organizmie.

·        Czy masz wpływ na to co jesz?

·        10 zasad zdrowego żywienia.

2. Uświadomienie uczniom i rodzicom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na  zdrowie.

·        Oceń swoją wydolność fizyczną,  sprawdź swoje BMI.

·        Ułóż zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz relaksacyjnych i poprawiających sprawność fizyczną.

·        Dlaczego warto ćwiczyć

·        Aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą – wycieczki rowerowe, wyjazd na basen pływacki i lodowisko.

 3. Nauczenie uczniów i rodziców zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia

·        Zbilansuj się – Planujemy menu na klasową imprezę.

·        Mój dzienny jadłospis.

 

4.     Wdrożenie zasad odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie.

·        Czy wiesz co kupujesz? Jak czytać etykiety na produktach żywnościowych.

·        Umiejętność dokonywania właściwych wyborów przy zakupie żywności

·        Znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą.

 5.     Uświadomienie uczniom i rodzicom zaburzeń stanu zdrowia

·        Do czego prowadzą błędy w odżywianiu i brak ruchu

VII Podsumowanie i ocena realizacji programu:

Sporządzenie podsumowania realizacji programu w szkole (kwestionariusz).
Harmonogram zadań

Działania

Formy i metody pracy

Termin

Uczestnicy

Promocja programu „Trzymaj formę”

Spotkanie  organizacyjne z nauczycielami, ustalenie tematów zajęć

luty 2015

wychowawca klasy I c

nauczyciele wf, biologii, informatyki, plastyki, chemii , j. angielskiego i uczniowie

Realizacja programu

·        Przeprowadzenie ankiet w klasach pierwszych na temat odżywiania i aktywności fizycznej

·        zamieszczenie informacji o programie na szkolnej stronie internetowej

·        wyjazd na lodowisko

·        lekcja:” Etykieta źródłem informacji”

·        zebranie z rodzicami w kl. I c i prelekcja na temat zdrowego żywienia

 

 marzec 2015

wychowawca klasy  I c

Edukacja  uczniów i rodziców

·        Talerz zdrowia na lekcji angielskiego

·        Poznawanie zasad zdrowego żywienia – plakaty, pogadanka, gazetka szkolna

Jadłospis w diecie – przygotowanie jadłospisu dla młodzieży przez rodziców

·        Aktywność fizyczna – ćwiczenia aerobiku, badanie wydolności organizmu

·        Wystawa prac, plakatów i gazetek dotycząca zdrowego odżywiania się młodzieży,

·        Zajęcia sportowe: turnieje, zawody, rozgrywki,

·        Biwak nocny

·        Olimpiada zdrowia

 

kwiecień 2015

–  maj 2015

wychowawca klasy  I c, młodzież,

nauczyciele w-f, biologii, informatyki, plastyki ,              j. angielskiego

 

Przygotowanie prezentacji

·        Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

·        prowadzenie strony WWW o projekcie

·        umieszczenie artykułów o zdrowym odżywianiu w gazetce szkolnej  

·        przeprowadzanie wywiadów

 maj 2015

 n-l informatyki,

 

 

 

 

 

 

 

Upowszechnienie doświadczeń z realizacji projektu.

Podsumowanie realizacji projektu.

Prezentacja efektów pracy wszystkich grup dla szkoły

·        zdjęcia,

·        prezentacje multimedialne,

·        wystawa prac plastycznych,

·        pokaz ćwiczeń aerobiku,

·        degustacja przygotowanych przez młodzież  potraw – kanapek, soków, sałatek, owoców 

maj 2015

wychowawca klasy  I c,

nauczyciele w - f, biologii, chemii, informatyki, plastyki,

techniki

   

 

 

"Trzymaj Formę"

Cel programu
Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety
, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną
i wolny wybór jednostki. Poprawa sposobu odżywiania i kondycji fizycznej młodzieży.
 

Tytuł projektu realizowanego w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach w roku szkolnym 2011/2012 to:

"Rodzinko-3maj się zdrowo!"
 

Trzymaj Formę 2012r. Koordynatorem projektu została P. Barbara Kukolska

Harmonogram projektu <<pobierz_Word>docx>>
 
W ramach projektu, uczennice klas I-ych wykonały prezentację<<link>>
 

Tytuł projektu realizowanego w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach w roku szkolnym 2010/2011 to:

"3maj się zdrowo!"
 

09 lutego 2011 r. w Stacji SANEPID Sejny odbyło się szkolenie dla koordynatorów kolejnej edycji programu „Trzymaj formę!”. W roku szkolnym 20010/20011 nową edycję programu będzie koordynowała pani Anna Modzelewska.

 

 

WYSTARTOWALIŚMY!

W klasach pierwszych rozpoczęliśmy realizację programu „ Trzymaj Formę!”. Na godzinach wychowawczych uczniowie klas pierwszych zostaliśmy poinformowali o ogólnych założeniach programu  i …ruszyli!! Po burzy mózgów wybraliśmy nowe hasło tegorocznej edycji: „3maj się zdrowo!”.

 

W ramach „3maj się zdrowo!” pojechaliśmy na lodowisko do Suwałk. Sprawne paluszki na klawiaturze nie zapewnia nam kondycji. Można super spędzić czas, a przy okazji pobudzić organizm do lepszego transportu tlenu i spalenia zbędnych kalorii…REAL JEST SUPER!!!
 

Na lekcji przeprowadzonej z panią psycholog Krystyną Trzcianowską-Zujewicz i panią Pauliną Buchowską obejrzeliśmy ciekawą prezentację dotyczącą pułapek bulimii i anoreksji.

Zaciekawiły nas mechanizmy uzależnień od „ super diet” i „diet cud”, które powodują zniszczenia w ciele człowieka porównywalne z tsunami.

Na lekcji wychowawczej pani Anna Modzelewska rozmawiała z nami na temat żywienia człowieka. Poznaliśmy składniki energetyczne, budulcowe i regulujące. Potem rozpoczęliśmy dyskusję na temat…. śniadania ( okazało się, że polowa z nas w ogóle nie je śniadań L i nie zbiera kanapek do szkołyL). Kilkoro z nas zdecydowało się pojąć wyzwanie ( na razie na miesiąc ) i spróbować zdrowego żywienia połączonego z aktywnością fizyczną. Spisaliśmy kontrakty i podpisaliśmy, nasza pani też! 

Mieliśmy za zadanie porozmawiać z rodzicami w domu na temat „3maj się zdrowo!”. Okazało się, że wielu z nich podoba się taka akcja prowadzona w szkole. Aktywnie włączył się do programu tato Emilki Gryguć i zaproponował nam spotkanie z ciekawym człowiekiem- panem Chmielewskim, który odwiedził nas 08.03.2011r.Ten interesujący pan opowiedział nam o swoim życiu ( a ma 74 lata) i o tym, jak zmieniła się jakość jego życia, kiedy zaczął się zdrowo odżywiać i uprawiać sport.
 

PaniPaulina Buchowska i Krystyna Trzcianowska Zujewicz przeprowadziły w klasie I c lekcję poświęconą otyłości. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym w prezentacji.

download - prezentacja nt.otyłości

16.03.11 pani Anna Modzelewska i Krystyna Trzcianowska Zujewicz brały udział w szkoleniu  zorganizowanym PSSE Sejny na temat: Dopalacze jako środki psychoaktywne. Niezwykle ciekawe materiały prezentowane przez terapeutów i pracowników Policji na pewno zostaną wykorzystane w ramach projektu „3maj się zdrowo!”.

21 marca obchodziliśmy 1 Dzień Wiosny ( pogoda na zewnątrz w ogóle wiosny nie przypominała:-3 C i paskudny wiatr L). Wykorzystaliśmy ten dzień, żeby zrealizować ważne zagadnienie z programu „3maj się zdrowo!”. Rozegraliśmy mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie. Wynik meczu zaspokoił ambicje obu drużyn i zakończył się remisem. Wygrała nasza kondycja!!!

 

  W środę 06 kwietnia 2011r braliśmy udział w zajęciach z paniami Wioletą Rapczyńską i Martą Maksimowicz-Alba z PSSE w Sejnach. Na początku byliśmy zdziwieni jej prośbą….mieliśmy przynieść śmieci, czyli puste opakowania po sokach , słodyczach i innych produktach spożywczych. Nauczyliśmy się odczytywać etykiety, rozumieć te wszystkie znaczki znajdujące się z tyłu opakowań. Dowiedzieliśmy się np., że w czekoladowym batonie niewiele jest prawdziwej czekolady, za to dużo polepszaczy smaku lub o GDA (Wskazanego Dziennego Spożycia). Na koniec zostaliśmy poczęstowani zdrową przekąską: chrupiącą marchewką, świeżym ogórkiem, papryką, jabłkiem i pomarańczą.

29 kwietnia w Łoździejach odbyła się  Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli ,,Innowacje w nauczaniu” z udziałem nauczycieli  z różnych szkół, z Ornety i Sejn (Polska), z Dyneburga (Łotwa) oraz  z Wilna, Wejsiej, Wiłkowyszek i Loździej (Litwa).
Na konferencji przedstawiony został
Projekt  realizacji   programu „Trzymaj Formę”  przez Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach ,, 3maj się zdrowo!”Konferencja była  okazją do środowiskowej wymiany doświadczeń, poznania różnorodnych metod i warsztatów pracy nauczyciela.

 

 

 

 

Tytuł projektu realizowanego w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach w roku szkolnym 2009/2010 to:

 

Termin Nasze działania
16 czerwca 2010 r. Podsumowanie projektu "Trzymaj Formę" - wręczenie nagród za konkurs plastyczny, zaprezentowanie prezentacji, filmików, zdjęć wykonanych podczas trwania projektu.

 

23 czerwca 2010 r. Wycieczka rowerowa klasy Id z Panem Tadeuszem Krywanisem.
22 - 23 czerwca 2010 r.  

Biwak klasy Ia i klasy Ib we Frąckach - promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu

 

2 czerwca 2010 r.  

Olimpiada Zdrowia w "Żiburys" w ramach programu "Trzymaj Formę"

1 czerwca 2010 r.  

Dzień Dziecka na sportowo.

 

7 - 8 maja 2010 r. Biwak klasy Id w szkole - promocja aktywnego stylu życia.

Klasa I d wraz z wychowawcą Panem Tadeuszem Krywanisem aktywnie spędzili czas w szkole z piątku na sobotę.

 

7 maja 2010 r.  

Klasa Ia - zajęcia z pielęgniarką szkolną dotyczące 10 zasad zdrowego żywienia -zagadki, ankiety, pogadanka

 

5 maja 2010 r.  

Klasa Ib - zajęcia z pielęgniarką szkolną dotyczące 10 zasad zdrowego żywienia -zagadki, ankiety, pogadanka

 

kwiecień

 

23 kwietnia 2010 r.

 

Klasa Ia - zajęcia dotyczące anoreksji i bulimii.

 

21 kwietnia 2010 r. "Zadbaj o swoje zdrowie już dziś"
Pani W. Rapczyńska z
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach zaprosiła na spotkanie z naszą młodzieżą Panią Dalicję Suszczewicz i Panią Juratę Jurkun z Klubu Prawidłowego Odżywiania w Suwałkach. Po przedstawionej prezentacji dotyczącej zdrowego stylu życia chętni uczniowie mogli zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej w organizmie.

 

7 kwietnia 2010 r.
31 marca 2010 r.

 

Klasa Ib i klasa Ic - zajęcia z psychologiem (z Panią Krystyną Trzcianowską - Zujewicz) dotyczące anoreksji i bulimii.

 

24 marca 2010 r. - klasa IB

buduje piramidy zdrowia

NASZE PIRAMIDY ZDROWIA

 

19 stycznia 2010 r. -kulig kl. Ia i Ic w Dubowie
20 stycznia 2010 r. - kulig kl. Ib w Dubowie