„Sejneńszczyzna – na szlaku przygody, tradycji, smaku i piękna”.

Największą wiedzą wykazała  się Karolina Dzimitko z Ia.

II miejsce zajął Robert Jedynasty z Ia

 III miejsce zajęła Natalia Tomkiewicz z I b

Za ufundowanie nagród dziękujemy:

-Urzędowi Miasta Sejny

- Starostwu Powiatowemu w Sejnach

Stowarzyszeniu „Ziemia Sejneńska”

                                                                                                       Konkurs przygotowała p. Halina Borowska nauczyciel geografii