70 rocznica Napaści ZSRR na Polskę, 17 IX 1939 r.

18 września 2009 r. uczestniczyliśmy w akademii z okazji 70 rocznicy Napaści ZSRR na Polskę, 17.IX.1939 r. Gościliśmy w naszych progach wyjątkowego gościa p. Jerzego Klimko, żołnierza AK. Był on młodym chłopcem w czasie agresji niemieckiej i sowieckiej na naszą ojczyznę. We wrześniu przebywał na Wołyniu, ale opowiadał nam również o tym, co działo się na terenie Sejneńszczyzny. Podobało nam się, że mogliśmy bezpośrednio zadawać pytania p. J. Klimko, a on odpowiadał bardzo ciekawie, przywołując wiele anegdot z życia osobistego. Pani Teresa Ziniewicz - Tur przeprowadziła z nami cykl lekcji pt. "Wspomnienia wydarzeń wrześniowych z 1939 r.",  zrobiła nam niespodziankę, którą była wizyta p. Jerzego Klimko - bezpośredniego świadka czasów II wojny światowej i pod jej kierunkiem przygotowaliśmy część artystyczną.