Prace plastyczne

 

 

W dniu 11 stycznia 2010 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach „Akcji edukacyjnej dla młodzieży szkolnej z obszarów Natura 2000 Polski Północno – Wschodniej” pt. „Obszary Natura 2000 jako europejska forma ochrony przyrody”. W w/w zajęciach udział wzięli uczniowie klas IIIC i IIID.