Pomoc państwa w zakresie dożywiania

  Zainteresowani rodzice, u których dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 526,50 zł, powinni złożyć pisemne podanie z prośbą o przyznanie pomocy w formie dożywiania dla swego dziecka, ucznia danej szkoły. Podanie wraz z zaświadczeniem o dochodach za poprzedni miesiąc należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.


MOPS Sejny 087 5162 211
GOPS Sejny 087 5173 775