2-3 grudnia 2011 r.

KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
w ramach projektu Mały Archimedes w Augustowie

Konkurs organizowany był w dwóch etapach:
ETAP I – eliminacje  w szkole,
ETAP II – finał Konkursu   w siedzibie ACE w Augustowie.
 
Nasze gimnazjum reprezentowali następujący uczniowie
wyłonieni w eliminacjach szkolnych:
Jolanta Koronkiewicz - kl.IIIc
Weronika Miszkiel - kl. IIIb
Rafał Wołągiewicz - kl. IIIa

Weronika Miszkiel zajęła III miejsce w II etapie tego konkursu
(w II etapie brało udział 90 uczniów z 30 szkół).
Gratulacje!!!
 

 

2010.10. 28

wyjazd laboratoryjny  16 uczniów biorących udział w projekcie

"Mały Archimedes"

do Ośrodka Atomistyki w Świerku koło Otwocka

 

 

21-22 maja 2010 r.

 Mały Archimedes Festiwal Innowatorów spotkanie w Augustowie