Lekcja otwarta z chemii.

 

      W dniu 11 grudnia 2009r. o godzinie 1150 ( 5 godzina lekcyjna) została przeprowadzona lekcja otwarta w klasie II A dla rodziców uczniów tej klasy  i nauczycieli  naszej szkoły.

      Tematem lekcji było „ Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych. Reakcje strąceniowe.” Uczniowie pracowali w grupach, mieli  możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych ,obserwacji i wyciągania wniosków, a także poprawnego pisania  cząsteczkowych i jonowych reakcji  otrzymywania soli trudno rozpuszczalnych.

      Na zakończenie lekcji został zaprezentowany przez nauczyciela kolorowy eksperyment „Rafy koralowe na dnie oceanu”.