16 czerwca 2010 r. - wycieczka rowerowa klasy Ib
zorganizowana przez Pana Krzysztofa Tura.

Spotkanie z Paniš Justynš Borewicz w dworku w Klejwach