Dzień pierwszy egzaminu
Część humanistyczna

Dzień drugi egzaminu
Część matematyczno-przyrodnicza

Dzień trzeci egzaminu
Część językowa

Na wyniki egzaminu gimnazjalnego musimy poczekać do połowy czerwca.