22 i 23 czerwca 2010 r. - Biwak klasy Ia i klasy Ib we Frąckach
23 i 24 czerwca 2010 r. - Biwak klasy Ic we Frąckach
 

 

Byliśmy na ścieżce wytyczonej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród  -  "Tropem Wilka".