20 września 2009 r.

Dyrektor Szkoły Cezary Teodorowski, Pani Marianna Pierożyńska oraz poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach związanych
z 70 rocznicą napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, które odbyły się w Suwałkach.
Program uroczystości:
Godz. 9.30 - Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Po Mszy Świętej - złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi wydarzenia historyczne i martyrologię Narodu Polskiego oraz przemówienia okolicznościowe.