23 - 24 stycznia 2009 r. - Warsztaty wg motta Galileusza:

„Ty nie możesz nikogo niczego nauczyć. Możesz pomóc samodzielnie to odkryć. ”

Dodatkowe, weekendowe zajęcia fizyczno - chemiczne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania uczniów; wykonywanie eksperymentów dotyczących: ciśnienia atmosferycznego, konwekcji w gazach, gęstości substancji, ciśnienia hydrostatycznego, prawa Pascala w cieczach, zjawiska odrzutu, napięcia powierzchniowego cieczy, sił spójności i przylegania, spalania, utleniania i redukcji; zapoznanie się z pomocami dydaktycznymi, w które wyposażona jest klasopracownia fizyczna i chemiczna; zastosowanie aktywnych metod nauczania - mobilizowanie uczniów do kreatywności; zaciekawienie młodych ludzi światem nauki; rozbudzanie
( wśród gimnazjalistów i zaproszonych uczniów: z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach oraz  ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach) pasji naukowych i badawczych. Uczniowie brali udział w bardzo efektownych doświadczeniach, m.in.: wciskali szpilkę, sprawdzali ile kropel wody mieści się na jednogroszówce, niekonwencjonalnie zgniatali puszki, odpalali rakietę, uprawiali ogródek chemiczny, sadzili srebrne choinki, obserwowali wybuchy wulkanów, burzę i dyskotekę w probówce, gejzer, ryczącego niedźwiedzia, a na koniec bawili się kulami ognia w dłoniach; realizacja międzyprzedmiotowych ścieżek dydaktycznych: edukacji ekologicznej i prozdrowotnej; promocja zdrowego stylu życia - zajęcia rekreacyjno - sportowe; integracja młodzieży; pożyteczne spędzanie czasu.
Organizacja i prowadzenie warsztatów: Marzanna Zianowicz, Alina Ogórkis, Iwona Lubiecka-Gibas.