Warsztaty: „Wieczór ciekawej chemii i fizyki”

11 marca 2009 r.

    W środę wieczorem Pani Alina Ogórkis i Pani Marzanna Zianowicz przygotowały dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania uczniów oraz innych nauczycieli pracujących w naszym gimnazjum; było wykonywanie eksperymentów; zapoznanie się z pomocami dydaktycznymi, w które wyposażone są klasopracownie: chemiczna i fizyczna; mobilizowanie uczniów do kreatywności; zaciekawienie młodych ludzi światem nauki; rozbudzanie ( wśród zaproszonych gości: z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach oraz  ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sejnach a także wśród Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów naszego gimnazjum) pasji naukowych i badawczych; realizacja międzyprzedmiotowych ścieżek dydaktycznych: edukacji ekologicznej
i prozdrowotnej; integracja młodzieży; pożyteczne spędzanie czasu wolnego.

Doświadczenia fizyczne: Niekonwencjonalne zgniatanie puszek, Czarodziejska rękawiczka, Rakieta, Zniszczona powłoka wodna, Dlaczego się nie wylewa?, Co z tym ziemniakiem i jajem?, Wpadające jajo, Ciecz nienewtonowska, Stopień "kobiecości" i "męskości".

Doświadczenia chemiczne: Próba lustra srebrnego, Ryczący niedźwiedź, Znikająca barwa, Chemiczny detektyw, Jedna ciecz a ileż kolorów, Chemiczny ogródek - Rafy Koralowe, Znicz olimpijski, Czarny smok, Zimne ognie, A jednak się pali, Kule ognia w dłoniach.