22 - 24 KWIETNIA 2009 R. - EGZAMIN GIMNAZJALNY
Klasy trzecie gimnazjum w dniach 22 - 24 przystępują
do egzaminów gimnazjalnych w III częściach:
w środę -  humanistycznej,
w czwartek -  matematyczno - przyrodniczej
w piątek -  z języka angielskiego.