2 KWIETNIA 2009 R.
IV ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
PATRONA NASZEJ SZKOŁY
Program słowno - muzyczny "Żywa pamięć o Tobie jest w nas" -
- przygotowany pod kierunkiem Pani Jolanty Kossy

Wzięliśmy też udział w wieczornych uroczystościach kościelnych.